Náøadí a nástroje

Vše pro údržbu a opravy vašich miláèkù


Zde se nachází zboží v tìchto oddìleních :

Klíèe v palcových rozmìrech (4)

Mìøení a diagnostika (34)

Náøadí pro elektroniku (41)
Vše pro kutily a radioamatéry

Ochranné pomùcky (6)
Respirátory, brýle atd.


...a další zboží je pøímo zde :Akuvrtaèka Li-On 7.2V šroubovák
799 Kè


Akuvrtaèka NiCd 14.4V
450 Kè


Digitální pájecí stanice
899 Kè


Elektrická støíkací pistole
399 Kè


Gola sada dobová - NOVÁ
499 Kè


Hadicové spony - sada
59 Kè


Hermetik - tìsnìní na motory
85 Kè


Hliníková pájecí tyèinka
20 Kè


Kleštì kombinované
99 Kè


Kleštì odizolovací
249 Kè


Kleštì se zahnutými èelistmi
99 Kè


Kleštì se zahnutými èelistmi - malé
89 Kè


Kleštì SIKO
109 Kè


Klíè na olejové filtry
190 Kè


Klíè na svíèky 3v1
249 Kè


Kompresor 12V dvoupístový
1249 Kè


Konzervaèní olej K101
89 Kè


Magnet úhlový
149 Kè


Mazací lis Fortex
299 Kè


Mazací sada Škoda
459 Kè


Mìøiè komprese RK 32
849 Kè


Mìøiè tlaku v pneu - chrom
89 Kè


Mini sada náøadí
199 Kè


Momentový klíè
499 Kè


Motor se sklíèidlem 12V
349 Kè


Nùžky na plech - sada 3ks
299 Kè


Odvzdušòovací sada
199 Kè


Olejnièka ruèní 300ml
99 Kè


Opravná páska na výfuky
99 Kè


Opravná sada na závity svíèek
299 Kè


Opravná tužka na lak
39 Kè


Opravný fix na hliník a chrom
129 Kè


Opravný tmel na nádrže a chladièe
149 Kè


Organizér kabelù
29 Kè


Pískovací pistole
369 Kè


Pískovací sada
499 Kè


Pistolová pájeèka
279 Kè


Pistolová pájeèka ETP4
499 Kè


Plynový hoøák - mini autogen
199 Kè


Posuvné mìøítko - digitální
349 Kè


Posuvné mìøítko - plast
25 Kè


Prostøihovaè plechu na vrtaèku
599 Kè


Rázový pneumatický utahovák
899 Kè


Rázový úderový šroubovák
299 Kè


Rotaèní brusné kotouèky sada
89 Kè


Rotaèní odstraòovaè nátìrù
199 Kè


Rozdvojka - rozdìlovaè vzduchu
499 Kè


Rozvadìè - zásuvky 220V
119 Kè


Sada jehlových pilníkù
99 Kè


Sada karosáøských kladiv
599 Kè


Sada klíèù Gola velká
1199 Kè


Sada klíèù velká
1499 Kè


Sada na renovaci svìtlometù
199 Kè


Sada náøadí - kufr ALU
2499 Kè


Sada oèkoplochých klíèù 12ks
299 Kè


Sada oèkoplochých klíèù 8 ks
199 Kè


Sada ráènových klíèù
399 Kè


Sada raznic 4, 6 a 8mm
299 Kè


Sada raznic 4mm
99 Kè


Sada raznic 6 a 8mm
199 Kè


Sada raznic písmena 6mm
199 Kè


Sada raznic písmena 8mm
299 Kè


Sada øezbáøských dlát - mini
99 Kè


Sada støíkaèek a jehel
25 Kè


Sada šroubovákù
99 Kè


Sada vrtacích korunek - bimetal
649 Kè


Sada závitníkù a oèek
399 Kè


Sada závitových mìrek
199 Kè


Samostmívací sváøecí kukla
699 Kè


Skalpel - sada
99 Kè


Spirálová hadice ke kompresoru 10m
299 Kè


Sponkovaèka ruèní
199 Kè


Sprej na kontakty 200ml
89 Kè


Stahovák brzdových bubnù Škoda
499 Kè


Stahovák ELKO vnitøní/vnìjší
299 Kè


Stahovák univerzální dvojramenný
139 Kè


Stahovák univerzální tøíramenný
169 Kè


Sváøecí invertor 140A
1999 Kè


Svìrák stolní malý 40mm
139 Kè


Šroubovák Dual - dvojitý
99 Kè


Tavná pistole malá
79 Kè


Teflonová páska
15 Kè


Teleskopický magnet
69 Kè


Trezor s elektronickým zámkem
899 Kè


Úhlová bruska 75mm, regulace otáèek
1499 Kè


Úhlová bruska malá 75mm
1299 Kè


Ultrazvukový èistiè
699 Kè


UV svítilna
99 Kè


UV tužka - svítilna
55 Kè


Vrták do plechu 4-12mm
159 Kè


Vrták do plechu 4-20mm
199 Kè

Katalog zboží v této sekci a podsekcích